Get Adobe Flash player

 Home 

Onze algemene reis voorwaarden

Wat mag u verwachten?

Als u bij Sandhya Reizen in de touringcar stapt, bent u verzekerd van het volgende:

Het touringcarbedrijf werkt volgens de strenge Keurmerk Touringcarbedrijf regels. Elk half jaar wordt het touringcarbedrijf

daarop gecertificeerd. Uw chauffeur beschikt over de vereiste diploma's, ruime ervaring en wordt iedere 5 jaar onderworpen

aan een Rijvaardigheidsanalyse door CCV-CBR. De regels voor rij- en rusttijden worden strikt nageleefd. De touringcar voldoet

aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid.

Persoonlijke gegevens

De Algemene Reisvoorwaarden vereisen dat u persoonlijke gegevens verstrekt die voor de uitvoering van de reis van belang

kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die bij

de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor de groep belangrijk zijn.

Verkoopovereenkomst

Voor het kunnen accepteren van uw aanvraag en uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst vraagt Sandhya Reizen uw

persoonsgegevens. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over voor u relevante diensten van Sandhya

Reizen.

Vrijblijvend aanbod

De aanbieding van de reizen op deze website zijn vrijblijvend en kunnen door Sandhya Reizen worden herroepen. Dat zal

bijvoorbeeld gebeuren indien een reis is volgeboekt.

Prijswijzigingen

De vermelde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, belastingen, heffingen en wisselkoersen zoals deze bij Sandhya Reizen

bekend waren bij ontwikkelen van het reisprogramma. Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen in de

gevallen genoemd in de reisvoorwaarden.

Hotelkwaliteit

Eenpersoonskamers zijn over het algemeen schaars of niet beschikbaar. Als u toch heeft kunnen boeken voor een

eenpersoonskamer zult u mogelijk ervaren dat deze kwalitatief vaak minder is dan een tweepersoonskamer in hetzelfde hotel.

Het betreft veelal kamers met een minder gunstige ligging, afwijkende faciliteiten en beperkte afmetingen. Voor

eenpersoonskamers is altijd een toeslag verschuldigd. De meeste hotels beschikken in hoofdzaak over tweepersoonskamers.

Wanneer u boekt voor een driepersoons- of 4 persoonskamer betekent dit in de praktijk vaak dat er verrijdbare (strecher-)

bedden op een tweepersoonskamer worden bijgeplaatst. De kwaliteit van deze bedden wijkt soms af van de gangbare.

Reisleiding

De dagexcursies zijn veelal inbegrepen in de reissom. Avondexcursies, alsmede eten/drinken en entreegelden dienen ter plaatse

afgerekend te worden en zijn derhalve niet opgenomen in de reissom.

Entreegelden

De entreegelden gedurende de aangeboden excursies zijn niet bij de reissom inbegrepen. De prijzen zijn variabel; raadpleeg

voor exacte informatie de reisleiding.

Acties en kortingen

Sandhya Reizen kan geen restitutie verlenen of verantwoordelijkheid nemen voor promotionele acties of kortingen die ter

plaatse door Disneyland®Resort Paris buiten medewerking van Sandhya Reizen om, worden georganiseerd. Op niet ingeleverde

actievouchers of kortingsbonnen en niet genoten kortingen kan Sandhya Reizen nimmer (achteraf) restitutie verlenen.

Vertragingen

Door drukte op de weg, stakingen (ook openbaar vervoer) of weersomstandigheden kunnen vertragingen ontstaan. Mocht door

dergelijke vertragingen bij terugkeer aansluitend openbaar vervoer niet mogelijk zijn, dan is Sandhya Reizen niet aansprakelijk

voor de daaruit voortvloeiende kosten.

Reispapieren

Wanneer uw betaling bij ons binnen is, ontvangt u ongeveer 3 dagen voor vertrek uw reispapieren met de DEFINITIEVE

vertrektijd en eventuele andere belangrijke informatie.

Reisdocumenten

U dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitsbewijs. Let wel: iedere reiziger dient zelf zorg te dragen voor

het in orde zijn van de grensdocumenten. Zorgt u er voor dat u deze documenten in uw handbagage heeft.

Bagage

U kunt per persoon 1 koffer of tas en 1 stuk handbagage meenemen. Passagiers zijn verplicht hun naam, woonplaats en

vakantieadres zowel op de binnenkant als op de buitenkant van de bagage te vermelden. Zonder labels kunnen wij geen

verantwoordelijkheid dragen voor zoekgeraakte bagage. Kostbare artikelen en medicijnen dienen immer als handbagage te

worden vervoerd in verband met mogelijk verlies of verlate aankomst van uw koffer tijdens busreizen.

Vertrektijden

De definitieve vertrektijden vanaf uw instapplaats vindt u op uw reisbescheiden. Deze tijden kunnen afwijken van de u bij

boeking opgegeven informatieve tijden. Controleer uw reisbescheiden dus goed. De vertrektijd voor de terugreis naar

Nederland staat vermeld bij de reisbeschrijving. Wij verzoeken u om altijd minimaal 30 minuten voor de aangegeven tijd

aanwezig te zijn.

Aansprakelijkheid

De persoon, die reserveert, is aansprakelijk voor de boeking van alle deelnemers en de juistheid van alle boekingsgegevens.

Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders/voogden toestemming hebben gegeven.

Gedragscode

Wij doen ons best om alles zo goed mogelijk voor u te regelen. Wij vragen ook om uw medewerking als er eens iets anders

loopt dan gewenst. Daarom vragen wij u de (geschreven en ongeschreven) waarden en normen te respecteren, zowel tijdens

het transport als tijdens het verblijf op uw vakantiebestemming. In geval van ongewenst gedrag van de cliënt, kan Sandhya

Reizen, na overleg met de leiding van het hotel of de busorganisatie handelen, zoals ze dat wenselijk acht.

Borgsom

Het is gebruikelijk, dat op de dag van aankomst voor appartementen een borgsom gevraagd wordt. De borgsom is afhankelijk

van de appartementen en wordt op de dag van vertrek teruggegeven, mits de appartementen in dezelfde staat terug

aangetroffen worden als op de dag van aankomst. Als de verantwoordelijke persoon van de appartementen van mening is, dat

de inboedel niet in dezelfde staat aangetroffen wordt als op de dag van aankomst, wordt de borgsom niet of slechts gedeeltelijk

teruggestort. Sandhya Reizen treedt hierover niet in discussie.

Geluidoverlast

Het is belangrijk, dat u zich vóór uw boeking oriënteert, waar uw hotel van keuze gelegen is om eventuele onnodige klachten

wegens lawaai of drukte, hoogte enz. tijdens uw verblijf of achteraf te vermijden. Als lawaai veroorzaakt wordt door bouw- of

andere werkzaamheden, kan Sandhya Reizen niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden. Dat geldt ook voor

klachten met betrekking tot lawaai, drukte of andere omstandigheden, die door groepen scholieren of andere reizigers in het

hotel van uw keuze veroorzaakt wordt.

Accommodatie verlenging of wijziging

Het is mogelijk, dat het hotel van uw keuze later opent en eerder sluit, dan oorspronkelijk gepland stond op het moment van

boeking. Als dit het geval is, zal Sandhya Reizen een ander gelijkwaardig hotel voor u reserveren. Als u om welke reden dan

ook besluit om uw vakantie eerder af te breken, kan Sandhya Reizen u de niet in gebruik genomen boeking niet terugbetalen.

Als u tijdens uw vakantie besluit om uw verblijfsduur te verlengen, dient u de kosten hiervoor plus de administratiekosten van

€ 25,00 rechtstreeks aan de reisleiding van Sandhya Reizen te betalen.

Annuleren

De verplichte kosten bij annulering van uw reis bedragen:

A: bij annulering vanaf de boekingsdag tot inclusief de 11e dag vóór de vertrekdag: 50% van de reissom.

B: bij annulering vanaf de 10e dag tot inclusief de 4e dag vóór de vertrekdag: 75% van de reissom.

C: bij annulering vanaf de 3e dag tot de vertrekdag: 100% van de reissom.

D: Als een reiziger niet op tijd is voor vertrek heeft deze geen recht op terugbetaling van de reissom, tenzij er een

andere overeenkomst is tussen beide partijen.

- in het geval de reservering gebonden is aan economische voorwaarden zoals bij groepen, zullen de voorwaarden van de

overeenkomst m.b.t. groepsreserveringen door beide partijen in acht genomen worden.

De annuleringskosten van een vliegticket zijn 100%.

Keurmerk Touringcarbedrijf

Veilig, comfortabel en milieubewust. Zo wilt u met vakantie en daarom kiest u voor een Keurmerk Touringcarbedrijf. Sandhya

Reizen, werkt uitsluitend met touringcarbedrijven die een keurmerk hebben.

Roken in de bus

Sandhya Reizen rijdt met rookvrije touringcars.In de bus mag dus niet worden gerookt, tenzij in de publicatie van de reis

anders is vermeld. Voor de rokers is er uiteraard gelegenheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken.

Opstapplaatsen

Bij groepen vanaf 15 personen is het mogelijk een extra opstapplaats in te plannen. De opstapplaatsen brengen geen extra

kosten met zich mee. Als de door u geboekte opstapplaats om reistechnische redenen niet kan worden aangedaan, krijgt u de

kosten op basis van openbaar vervoer (2e klasse) van ons vergoed. Voor alle duidelijkheid: dit zijn de kosten van de door u

gekozen opstapplaats naar de door ons aangewezen opstapplaats.

Minimum aantal deelnemers

Het minimum aantal deelnemers is 32 per reis. Wij behouden ons het recht voor de reis kosteloos te annuleren indien het

minimum aantal niet kan worden gerealiseerd. U zult hiervan uiterlijk 1 week voor vertrek op de hoogte worden gesteld.

Reserveren

Wanneer u met meerdere personen tegelijkertijd boekt vormt u een party. Het adres van de hoofdboeker fungeert dan als

correspondentieadres en deze ontvangt dan ook de boekingsbevestiging. Tevens is de hoofdboeker hoofdelijk aansprakelijk

voor de hele betaling. Op het moment dat u telefonisch uw gegevens doorgegeven heeft, beschouwen wij dit direct als een

definitieve reservering. Na reservering ontvangt u een bevestiging van de boeking, waarop het gereserveerde staat vermeld

inclusief de reissom. Wanneer u langer dan 6 weken voor de vertrekdatum van uw reis boekt, dient u een aanbetaling van 50%

van de hoofdsom te voldoen. Het restant van de reissom dient 6 weken voor vertrek bij ons binnen te zijn. Voor alle boeking

binnen 6 weken voor vertrek geldt dat het bedrag direct in 1 keer moet worden voldaan.

Excursies/Overmacht

Het weer kan slecht zijn, de weg geblokkeerd, of andere redenen kunnen er de oorzaak van zijn dat wij genoodzaakt zijn een

excursie ter plaatse te annuleren. U kunt er echter zeker van zijn dat wij in dat geval ons uiterste best doen u een alternatief

programma aan te bieden. U dient de excursies/entreegelden ter plaatse contant te voldoen bij de reisleider. Wij houden ons

het recht voor: 1)een excursie te annuleren bij onvoldoende deelname. 2)u in een ander hotel van dezelfde categorie onder te

brengen.

Klachten

Vanzelfsprekend stellen wij alles in het werk om uw vakantie zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen,

dat zich tijdens de busreis of op uw vakantiebestemming een probleem voordoet. Indien u meent een gerechtvaardigde klacht

te hebben, dan dient u dit direct aan de reisleiding te melden.

Drukfouten

Ondanks de aandacht en controle, die we tijdens de voorbereidingswerkzaamheden en drukwerkzaamheden aan deze brochure

gewijd hebben, houdt Sandhhya Reizen zich het recht toe om elke willekeurige fout achteraf te wijzigen.


Directie
Sandhyareizen.nl
Laakkade 403 E 2521 XW Den Haag

Copyright 2017-20 by Sandhya reizen, All rights reserved.